Joikuoflife

Eläkkeelle jääminen voi olla iso helpotus tai yllättävä haaste. Eläkeläiset,
jotka yhä haluaisivat hyödyntää osaamistaan työelämässä, voivat löytää keikkatyöstä tarvitsemansa kompromissin ja merkityksellisyyden tunteet – ja samalla elää omaehtoista, uutta arkeaan vailla työn mukanaan tuomia rasitteita. Tätä yhtälöä varten perustettiin Joiku of Life, eläkkeelle
siirtyneiden hoitoalan ammattilaisten keikkayhteisö, jossa töitä tehdään
omin ehdoin ja itselle mukavissa määrin. Tässä 10 syytä, miksi keikkailu
eläkkeellä kannattaa!

1. Sisältöä ja sykettä viikkoon sopivina annoksina

Lapsenlapset asuvat kaukana, ystävät käyvät vielä töissä, puolisokin on
aktiivisesti mukana seuratoiminnassa? Eläkkeellä ollessa päivät voivat tuntua yllättävän pitkiltä. Etenkin jos on virtaa, intoa ja motivaatio tehdä! Lyhyet pätkät entisellä työmaalla tai uuden työyhteisön palveluksessa voivat olla oiva ratkaisu! Keikkatyö pitää mielen virkeänä ja mahdollistaa itselle sopivan määrän työtunteja. Joiku of Lifen “joikulaiset” ovat oman arkensa ohjaksissa: kukaan ei ole pakotettu töihin, vaan keikkamäärät katsotaan kullekin mieluisaksi.

2. Kertyneen ammattitaidon jakaminen

Suomessa on eläkkeellä valtava joukko hiljaista tietoa omaavia taitajia. Todellisia konkareita, ammattilaisia ja avaintekijöitä, joiden kokemus on korvaamatonta, ja joiden jäädessä eläkkeelle jää myös paljon tietotaitoa pois työelämästä. Etenkin hoitoalalla työkokemuksen tuoma varmuus, osaaminen ja käytännön tieto ovat valtava pääoma koko yhteiskuntaa ajatellen! Jos siis työelämässä keikkailu voisi tuntua omalta, mikset jakaisi arvokasta ja arvostettua osaamistasi vielä uusille tekijöille. Alalle vasta astuneet hoitajalupaukset saavat sinusta korvaamattoman kollegan, jonka osaamispääoma kasvaa korkoa vielä monessa asiakaskohtaamisessa ja hoitotilanteessa uusien tekijöiden käsissä. Kaikkea kun ei koskaan opita kirjoista, vaan tekemällä, jakamalla ja elämällä.

3. Lisäeuroja eläkkeen kylkeen

Monella on harhaluulo, ettei eläkkeellä ollessa saisi enää tienata. Vanhuuseläkkeellä tai osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi saat kuitenkin tienata kuinka paljon tahansa. Sen sijaan työkyvyttömyys-, työura- ja osa-aikaeläkkeellä ansioiden ja työn määrää on rajoitettu. Syyskuussa 2021 Joiku of Lifen kautta keikkailevat, eläkkeelle siirtyneet hoitoalan ammattilaiset tekivät keskimäärin noin 54 tuntia keikkatöitä kuukaudessa.Toiset enemmän, toiset vähemmän. Palkka maksetaan kuin missä tahansa työsuhteessa kuukausittain, Joiku of Lifen vastatessa työnantajavelvoitteista. Toisin kuin pienyrittäjänä toimittaessa, jolloin hoitaisit itse omat laskutuksesi, voit siis joikulaisena olla vapaa paperi- ja kirjanpitovelvoitteista ja ottaa palkan tilille tehdystä työstä!

4. Uusia ystäviä ja yhteisöllisyyttä

Työelämä on useimmille merkittävä foorumi sosiaalisesti. Eläkkeelle
siirryttäessä saattaa moni siksi kokea irrallisuutta, yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Kun toiset lähtevät yhä työpaikoilleen, jakavat sosiaaliseen mediaan hetkiä työelämästä tai tapaavat organisaatioidensa kesätapahtumissa ja joululounailla, voi työelämän ulkopuolella oleminen sattua kipeästikin. Siksi eläkkeellä tehty keikkamuotoinen työskentely, oli se vapaaehtoistyötä tai palkkatyötä, voi olla hyvä ratkaisu sosiaalisiin kysymyksiin. Joiku of Lifen ydinarvona on yhteisöllisyys ja siksi järjestämme ahkerasti joikulaisten yhteisiä tapaamisia ja tempauksia. Vaikka kukin tekee keikkatöitä, voi joikulaisena silti kokea vahvaa yhteisöllisyyttä ja solmia uusia, rakkaita ystävyyssuhteita samaan porukkaan kuuluvien eläkeläishoitajien kanssa.

5. Arvostetuksi tulemisen tunne

Kun työ on ollut mukana valtaosan elämästä (useimmilla päälle 40 vuotta) ja hoitoalalla usein vieläpä kutsumusammattina, saattaa eläkkeelle siirtyminen herättää monenlaisia tunteita. Kyllä, myös helpotusta! Hoitotyö ei ole helppoa ja myös arvostusta soisi ammattilaisille rutkasti lisää. Silti tutkimusten mukaan moni eläkeläinen kokee helpotuksen ohella arvottomuuden tunnetta. Kun työidentiteetti ei enää ole osa minuutta, mikä on oma identiteetti? Eikö siirtymään työelämästä eläkkeelle olisi kompromissia? Kyllä on: omaehtoinen keikkatyö. Joiku of Lifen kanssa keikkaillessa hoitoalan ammattilainen saa seikkailla työelämässä sopivina ripauksina. Me Joikussa kannamma suunnatonta ylpeyttä ja arvostusta vahvoista ammattilaisistamme, jotka vielä eläkkeellä antavat rautaisen panoksensa sote-alan tehtäviin. Arvostusta ja kiitosta kuulemme tämän tästä myös sote-puolen tilaaja-asiakkailtamme! Työkykyinen ja -haluinen ammattilainen on yhteiskunnalle arvokas pääoma, jota haluamme vaalia ja työllistää – hoitajan itsensä ehdoilla.

6. Voi “harrastaa” työtä

Kun elää ruuhkavuosiaan, saattaa toisinaan tuntua, että joutuu tekemään töitään ikään kuin”pakon edessä”. Silloin on vain luonnollista, että jossain vaiheessa työn mielekkyys saattaa kadota. Eläkkeelle jääminen voi siitä syystä olla iso helpotus: Minun työni täällä on tehty! Toisaalta suhde työhön muuttuu, kun siihen ei ole pakkoa. Omien vahvuuksien keikkaluontoinen hyödyntäminen työelämässä voi olla hyvinkin palkitsevaa: ei ainoastaan taloudellisesti vaan myös sosiaalisesti, psyykkisesti ja jopa fyysisesti: Tulee lähdettyä, tehtyä ja silti vedettyä rajat siihen, mikä on itselle sopivaa ja mikä tukee omaa jaksamista eikä kuluta sitä. Työ on silloin kuin harrastus!

7. Paluu juurille

Muistatko vielä, mikä sai sinut aikoinaan valitsemaan ammattisi? Oliko se kutsumus? Millaisia merkityksiä työhösi liitit? Missä vaiheessa nautit työnteosta eniten, entä mitkä olivat arvokkaimpia hetkiä? Uralla edetessä kasvavat usein myös vastuut ja kuvaan astuvat monella niin esimiestyöt, budjettivastuut kuin moninaiset raportoinnit. Osalle siirtymä on “pakollinen paha”, joka nakertaa myös osan työn ilosta. Joiku of Lifen joikulaisista moni on sanonut keikkatyön tarjonneen paluun juurille: niihin työtehtäviin, joiden vuoksi aikoinaan alalle hakeutui ja niihin merkityksellisiin kohtaamisiin, joita hoitotyö tarjoaa parhaimmillaan. Samalla eläkeikäiset hoitajat tuovat työyhteisöönsä valtavan annoksen empatiaa, kohtaamisen taitoa, vakautta ja varmuutta.

8. Huolet jäävät työpaikalle

Muistatko vielä sen tunteet, kun työelämän kovimmassa paineessa tunsit vastuuta vähän kaikesta: työpäivän tehokkuudesta, hoitotyön laadusta, resurssien riittävyydestä, tulevaisuuden tarpeista – toivottavasti myös omasta jaksamisestasi? Hoitotyössä, kuten monessa muussakin kutsumusammatissa, työt seuraavat usein ajatuksissa kotiin. Keikkailemalla kiireapuna tai sijaisena voit pitää sopivan etäisyyden työhön. Olet lisäresurssi ja arvostettu auttava käsi, joka voi sulkea oven tehdyn työpäivän jälkeen. Työyhteisönäsi on Joiku of Lifen joikulaisverkosto, joukko kaltaisiasi eläkkeelle siirtyneitä hoitoalan konkrareita, joiden kesken jaetaan kokemuksia, kuulumisia ja mukavia hetkiä työn ulkopuolella. Työhön liittyvät velvoitteet ja paineet ovat vihdoin jonkun muun käsissä ja ratkaistavat kysymykset vakihenkilöstön hoidettavissa.

9. Rytmi ja rutiini kunnossa

Iso osa hyvinvoivan ihmisen arkea ovat rutiinit, jotka tuovat hallinnan tunnetta elämään. Osa-aikainen, omiin voimavaroihin ja motivaatioon rytmitetty keikkatyö tuo elämään sopivat raamit. Päivät eivät täyty osa- aikatyöstä, eikä toisaalta yhtäkkinen toimettomuus ja lisääntynyt vapaa-aika keikauta vaikkapa unirytmiä vinksalleen tai passivoi liiaksi kotisohvalle, vailla kontaktia muihin ihmisiin. Joiku of Lifen keikkailijat saavat valita itse työnteon määrän ja omiin valmiuksiin ja vahvuuksiin sopivat keikkakohteet.

Keikalle kutsutaan kätevän Joiku-nappi -palvelun kautta, josta tulevaan tekstiviestiin voi vasta oman tilanteen mukaan, voiko ottaa keikan vastaan vai ei.

10. Hillitse eläkestressiä

Tutkimukset osoittavat, että eläkkeelle siirtyminen on yksi ihmiselon stressaavimmista ajanjaksoista. Eräässä amerikkalaistutkimuksessa se nousi elämän stressilistalla sijalle 7, jopa edelle omien lasten pesästä lentämisen aiheuttamaa tunnekuormaa. Itseä kohtaan kannattaa olla siinä kohtaa armollinen: jos eläkeikä ei tuokaan pelkkää vapauden autuutta, et ole yksin. Asian kanssa ei myöskään kannata jäädä yksin, vaan hakeutua kaltaistensa seuraan. Eläkeiän saavuttaneita, hoitoalan ammattilaisia kohtaa Joiku of Lifen keikkayhteisössä: meillä on yli 60 eläkkeelle jäänyttä, hoitoalalla keikkailevaa osaajaa – ja lisää mahtuu porukkaan!

Joikulaiselle työnteko on tehty helpoksi mm. seuraavasti:

  • Joiku-napin kautta tuleviin keikkatarjouksiin voi vastata kätevästi tekstiviestillä.
  • Joikulainen asettaa omat tavoitekeikkamääränsä, jotta keikkailu tukee omaa vireyttä ja jaksamista.
  • Joiku of Life vastaa työnantajavelvoitteista ja kuukausittaisesta palkanmaksusta.
  • Keikkoja tehdään pääosin samoissa kohteissa, jotta työpaikka, työyhteisö ja hoidettavat asiakkaat tulevat tutuiksi.

Jos kiinnostuit kuulemaan lisää, ilmoittaudu seuraavaan hemmottelu- ja
infoiltapäiväämme täällä: https://rekry.joikuoflife.fi/pages/tapahtuma