Joikuoflife

Työnteko eläkkeellä – haaveista totta

Moni haaveilee työnteosta eläkkeellä. Työhön tunnetaan kaipuuta, koska lisääntyneen vapaa-ajan rinnalle kaivataan tasapainoa. Joiku of Life toimii niin, että työtä muokataan ihmiseen, jaksamiseen ja elämäntilanteeseen sopivaksi. Eläkevuosien työhaaveista voi tulla totta.

Eläkevuosien työhaaveet

Eläkeläisistä jopa kaksi kolmesta haluaisi tehdä töitä eläkkeellä, mikä käy ilmi työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimuksesta (2021). 

Työltä eläkeläiset toivovat seuraavia asioita 

 • mielekäs tekeminen
 • lisää tuloja
 • kuuluminen työyhteisöön
 • omaehtoisuus

Työhön uppoaminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Eläkkeellä työskentely tuo merkitystä, sosiaalista vuorovaikutusta ja myös lisätuloja. Moni kaipaa myös kuuluvuutta työyhteisöön.

Kuitenkin vain alle puolet vastaajista on tehnyt keikkatöitä eläkkeellä. Selkeää estettä ei ole, mutta monille syynä voi olla sopivan työn puute. Työn pitäisi mukautua arkeen ja jaksamiseen. Työtä pitäisi voida tehdä oman aikataulun mukaan.

Joiku of Life on eläkeläishoitajien keikkailuyhteisö, joka toiminnallaan poistaa työnteon esteitä. Joikun kautta keikkaillessa on mahdollista työskennellä joustavasti sopivina annoksina ja täysin omaehtoisesti.

Eläkkeellä työskentely tukee hyvinvointia

Vapaa-ajalla työskentely lisää tutkitusti onnistumisen tunteita. Joutilaisuus ei myöskään sovi kaikille. Helsingin Sanomat uutisoi, että liika vapaa-aika voi olla jopa haitallista.

Kaikki tarvitsevat tärkeää vapaa-aikaa, mutta vain sopivassa määrin. Tutkimukset osoittavat, että ihmisellä on luontainen taipumus suuntautua tuottavuuteen sekä tarve kerätä kokemuksia. 

Joiku of Lifella tunnistamme eläkkeellä työskentelyn merkityksen. Työnteko on parhaimmillaan onnea, joka syntyy merkityksellisyyden kokemuksesta sekä ylpeydestä tehdyn työn jälkeen. 

Haluamme, että keikkailevilla eläkeläishoitajillamme on mahdollisuus keskittyä työntekoon. Keikkalaisemme eli joikulaiset työskentelevät pääsääntöisesti samoissa kohteissa. Työpaikka, kollegat ja asiakkaat tulevat tutuiksi eikä keikkailijan tarvitse omaksua jatkuvasti uuden työpaikan käytäntöjä. 

Tiedämme, että keikkailu eläkkeellä tukee hyvinvointia monella tapaa. Olemme koonneet 10 syytä keikkailla eläkkeellä.

Tasapainoa keikkailun ja vapaa-ajan välillä

Eläkeläiset ovat nykyään hyväkuntoisia ja aktiivisia. Eläkevuosiin kaivataan haasteita, joissa voi käyttää osaamistaan, oppia ja kehittyä. 

Unelmatyö sopii omaan jaksamiseen ja muuhun elämään. Ilmarisen tutkimuksen mukaan monelle sopiva työmäärä olisi 2–3 päivää viikossa.

Olennaista on, että eläkkeellä työskentely olisi omaehtoista ja itse valittua. Joikulaiset saavat itse määrätä, milloin oma kalenteri on auki keikoille. Keikkakutsun voi vapaasti joko hyväksyä tai hylätä. Vaikka päivä olisikin ollut auki, kutsusta voi silti kieltäytyä ilman huonoa omaatuntoa.

Jokaisen eläkeläisen arki on yksilöllinen. Joikulaiset työskentelevät vaihtelevasti parista kerrasta kuukaudessa viiteen päivään viikossa. Töihin kutsutaan tapauskohtaisesti nopeaan tarpeeseen tai lähipäiville ja -viikoille. Joskus vaikkapa sijaisuuksista voidaan sopia muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin. 

Raha ei ratkaise, mutta motivoi

Oma taloudellinen tilanne mietityttää joka kolmatta eläkeläistä Ilmarisen tutkimuksen mukaan. Tulotason nostaminen kiinnostaa erityisesti naisia. Naiset saavat usein pienempää eläkettä ja he asuvat myös useammin yksin. 

Keikkailemalla saa rahaa muihin haaveisiin, vaikkapa matkakassaan tai käyntiin kampaamossa tai teatterissa. Vanhuuseläkkeellä tulorajoituksia ei ole, ansaita saa niin paljon kuin haluaa. Olemme hyvin perillä eläkkeellä ansaitsemisen periaatteista ja osaamme neuvoa keikkailusta kiinnostuneita.

Eläkkeellä ansaitsemisen täytyy olla mutkatonta ilman ylimääräisiä välikäsiä. Joiku tekee keikkailijan kanssa työsopimuksen, huolehtii paperitöistä, vastaa työnantajavelvoitteista ja maksaa palkan tilille. 

Unelmien työyhteisöstä voimaa

Eläkeläiset haluavat kuulua työyhteisöön. Satunnaisena keikkailijana työyhteisö voi kuitenkin jäädä etäiseksi. 

Arvostamme keikkailijoitamme, ja on kunnia-asia saattaa heidät yhteen. Keräämme yhteisiä kokemuksia myös työn ulkopuolella joikulaisten omana yhteisönä.

Joikulaiset saavat nauttia yhteisistä lämminhenkisistä tapahtumista. Vaikka jokainen keikkailee tahollaan, vietämme runsaasti aikaa yhdessä. Vierailemme, nautimme monenlaisista tempauksista sekä muistamme hemmotella myös itseämme. 

Joikulaisia on yli kuusikymmentä, ja tyytyväisten hoitajien määrä vain kasvaa. Voi lukea joikulaisten kokemuksista täältä.

Kohti eläkevuosien unelmatyötä

Eläkeläisten työntekoon kaivataan yleistä asenteiden muutosta. Keikkailun on oltava aidosti omaehtoista ja joustavaa. Muokkaamme työn elämäntilanteeseen sopivaksi. 

Joiku of Life tuntee keikkailijansa ja kulkee mukana tukena sekä kannustajana. Aloitamme tutustumalla sinuun. Etsimme sopivan työpaikan, tuemme keikkapaikkaan tutustumisessa ja kuljemme rinnalla työyhteisönä.

Kaikki alkaa osallistumalla hemmottelu- ja infopäivään. Tule tapaamaan meitä, hemmottelemaan hieman itseäsi ja tutustumaan joikulaisuuteen paremmin. 

10 syytä keikkailla eläkkeellä

Eläkkeelle jääminen voi olla iso helpotus tai yllättävä haaste. Eläkeläiset,
jotka yhä haluaisivat hyödyntää osaamistaan työelämässä, voivat löytää keikkatyöstä tarvitsemansa kompromissin ja merkityksellisyyden tunteet – ja samalla elää omaehtoista, uutta arkeaan vailla työn mukanaan tuomia rasitteita. Tätä yhtälöä varten perustettiin Joiku of Life, eläkkeelle
siirtyneiden hoitoalan ammattilaisten keikkayhteisö, jossa töitä tehdään
omin ehdoin ja itselle mukavissa määrin. Tässä 10 syytä, miksi keikkailu
eläkkeellä kannattaa!

1. Sisältöä ja sykettä viikkoon sopivina annoksina

Lapsenlapset asuvat kaukana, ystävät käyvät vielä töissä, puolisokin on
aktiivisesti mukana seuratoiminnassa? Eläkkeellä ollessa päivät voivat tuntua yllättävän pitkiltä. Etenkin jos on virtaa, intoa ja motivaatio tehdä! Lyhyet pätkät entisellä työmaalla tai uuden työyhteisön palveluksessa voivat olla oiva ratkaisu! Keikkatyö pitää mielen virkeänä ja mahdollistaa itselle sopivan määrän työtunteja. Joiku of Lifen “joikulaiset” ovat oman arkensa ohjaksissa: kukaan ei ole pakotettu töihin, vaan keikkamäärät katsotaan kullekin mieluisaksi.

2. Kertyneen ammattitaidon jakaminen

Suomessa on eläkkeellä valtava joukko hiljaista tietoa omaavia taitajia. Todellisia konkareita, ammattilaisia ja avaintekijöitä, joiden kokemus on korvaamatonta, ja joiden jäädessä eläkkeelle jää myös paljon tietotaitoa pois työelämästä. Etenkin hoitoalalla työkokemuksen tuoma varmuus, osaaminen ja käytännön tieto ovat valtava pääoma koko yhteiskuntaa ajatellen! Jos siis työelämässä keikkailu voisi tuntua omalta, mikset jakaisi arvokasta ja arvostettua osaamistasi vielä uusille tekijöille. Alalle vasta astuneet hoitajalupaukset saavat sinusta korvaamattoman kollegan, jonka osaamispääoma kasvaa korkoa vielä monessa asiakaskohtaamisessa ja hoitotilanteessa uusien tekijöiden käsissä. Kaikkea kun ei koskaan opita kirjoista, vaan tekemällä, jakamalla ja elämällä.

3. Lisäeuroja eläkkeen kylkeen

Monella on harhaluulo, ettei eläkkeellä ollessa saisi enää tienata. Vanhuuseläkkeellä tai osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi saat kuitenkin tienata kuinka paljon tahansa. Sen sijaan työkyvyttömyys-, työura- ja osa-aikaeläkkeellä ansioiden ja työn määrää on rajoitettu. Syyskuussa 2021 Joiku of Lifen kautta keikkailevat, eläkkeelle siirtyneet hoitoalan ammattilaiset tekivät keskimäärin noin 54 tuntia keikkatöitä kuukaudessa.Toiset enemmän, toiset vähemmän. Palkka maksetaan kuin missä tahansa työsuhteessa kuukausittain, Joiku of Lifen vastatessa työnantajavelvoitteista. Toisin kuin pienyrittäjänä toimittaessa, jolloin hoitaisit itse omat laskutuksesi, voit siis joikulaisena olla vapaa paperi- ja kirjanpitovelvoitteista ja ottaa palkan tilille tehdystä työstä!

4. Uusia ystäviä ja yhteisöllisyyttä

Työelämä on useimmille merkittävä foorumi sosiaalisesti. Eläkkeelle
siirryttäessä saattaa moni siksi kokea irrallisuutta, yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Kun toiset lähtevät yhä työpaikoilleen, jakavat sosiaaliseen mediaan hetkiä työelämästä tai tapaavat organisaatioidensa kesätapahtumissa ja joululounailla, voi työelämän ulkopuolella oleminen sattua kipeästikin. Siksi eläkkeellä tehty keikkamuotoinen työskentely, oli se vapaaehtoistyötä tai palkkatyötä, voi olla hyvä ratkaisu sosiaalisiin kysymyksiin. Joiku of Lifen ydinarvona on yhteisöllisyys ja siksi järjestämme ahkerasti joikulaisten yhteisiä tapaamisia ja tempauksia. Vaikka kukin tekee keikkatöitä, voi joikulaisena silti kokea vahvaa yhteisöllisyyttä ja solmia uusia, rakkaita ystävyyssuhteita samaan porukkaan kuuluvien eläkeläishoitajien kanssa.

5. Arvostetuksi tulemisen tunne

Kun työ on ollut mukana valtaosan elämästä (useimmilla päälle 40 vuotta) ja hoitoalalla usein vieläpä kutsumusammattina, saattaa eläkkeelle siirtyminen herättää monenlaisia tunteita. Kyllä, myös helpotusta! Hoitotyö ei ole helppoa ja myös arvostusta soisi ammattilaisille rutkasti lisää. Silti tutkimusten mukaan moni eläkeläinen kokee helpotuksen ohella arvottomuuden tunnetta. Kun työidentiteetti ei enää ole osa minuutta, mikä on oma identiteetti? Eikö siirtymään työelämästä eläkkeelle olisi kompromissia? Kyllä on: omaehtoinen keikkatyö. Joiku of Lifen kanssa keikkaillessa hoitoalan ammattilainen saa seikkailla työelämässä sopivina ripauksina. Me Joikussa kannamma suunnatonta ylpeyttä ja arvostusta vahvoista ammattilaisistamme, jotka vielä eläkkeellä antavat rautaisen panoksensa sote-alan tehtäviin. Arvostusta ja kiitosta kuulemme tämän tästä myös sote-puolen tilaaja-asiakkailtamme! Työkykyinen ja -haluinen ammattilainen on yhteiskunnalle arvokas pääoma, jota haluamme vaalia ja työllistää – hoitajan itsensä ehdoilla.

6. Voi “harrastaa” työtä

Kun elää ruuhkavuosiaan, saattaa toisinaan tuntua, että joutuu tekemään töitään ikään kuin”pakon edessä”. Silloin on vain luonnollista, että jossain vaiheessa työn mielekkyys saattaa kadota. Eläkkeelle jääminen voi siitä syystä olla iso helpotus: Minun työni täällä on tehty! Toisaalta suhde työhön muuttuu, kun siihen ei ole pakkoa. Omien vahvuuksien keikkaluontoinen hyödyntäminen työelämässä voi olla hyvinkin palkitsevaa: ei ainoastaan taloudellisesti vaan myös sosiaalisesti, psyykkisesti ja jopa fyysisesti: Tulee lähdettyä, tehtyä ja silti vedettyä rajat siihen, mikä on itselle sopivaa ja mikä tukee omaa jaksamista eikä kuluta sitä. Työ on silloin kuin harrastus!

7. Paluu juurille

Muistatko vielä, mikä sai sinut aikoinaan valitsemaan ammattisi? Oliko se kutsumus? Millaisia merkityksiä työhösi liitit? Missä vaiheessa nautit työnteosta eniten, entä mitkä olivat arvokkaimpia hetkiä? Uralla edetessä kasvavat usein myös vastuut ja kuvaan astuvat monella niin esimiestyöt, budjettivastuut kuin moninaiset raportoinnit. Osalle siirtymä on “pakollinen paha”, joka nakertaa myös osan työn ilosta. Joiku of Lifen joikulaisista moni on sanonut keikkatyön tarjonneen paluun juurille: niihin työtehtäviin, joiden vuoksi aikoinaan alalle hakeutui ja niihin merkityksellisiin kohtaamisiin, joita hoitotyö tarjoaa parhaimmillaan. Samalla eläkeikäiset hoitajat tuovat työyhteisöönsä valtavan annoksen empatiaa, kohtaamisen taitoa, vakautta ja varmuutta.

8. Huolet jäävät työpaikalle

Muistatko vielä sen tunteet, kun työelämän kovimmassa paineessa tunsit vastuuta vähän kaikesta: työpäivän tehokkuudesta, hoitotyön laadusta, resurssien riittävyydestä, tulevaisuuden tarpeista – toivottavasti myös omasta jaksamisestasi? Hoitotyössä, kuten monessa muussakin kutsumusammatissa, työt seuraavat usein ajatuksissa kotiin. Keikkailemalla kiireapuna tai sijaisena voit pitää sopivan etäisyyden työhön. Olet lisäresurssi ja arvostettu auttava käsi, joka voi sulkea oven tehdyn työpäivän jälkeen. Työyhteisönäsi on Joiku of Lifen joikulaisverkosto, joukko kaltaisiasi eläkkeelle siirtyneitä hoitoalan konkrareita, joiden kesken jaetaan kokemuksia, kuulumisia ja mukavia hetkiä työn ulkopuolella. Työhön liittyvät velvoitteet ja paineet ovat vihdoin jonkun muun käsissä ja ratkaistavat kysymykset vakihenkilöstön hoidettavissa.

9. Rytmi ja rutiini kunnossa

Iso osa hyvinvoivan ihmisen arkea ovat rutiinit, jotka tuovat hallinnan tunnetta elämään. Osa-aikainen, omiin voimavaroihin ja motivaatioon rytmitetty keikkatyö tuo elämään sopivat raamit. Päivät eivät täyty osa- aikatyöstä, eikä toisaalta yhtäkkinen toimettomuus ja lisääntynyt vapaa-aika keikauta vaikkapa unirytmiä vinksalleen tai passivoi liiaksi kotisohvalle, vailla kontaktia muihin ihmisiin. Joiku of Lifen keikkailijat saavat valita itse työnteon määrän ja omiin valmiuksiin ja vahvuuksiin sopivat keikkakohteet.

Keikalle kutsutaan kätevän Joiku-nappi -palvelun kautta, josta tulevaan tekstiviestiin voi vasta oman tilanteen mukaan, voiko ottaa keikan vastaan vai ei.

10. Hillitse eläkestressiä

Tutkimukset osoittavat, että eläkkeelle siirtyminen on yksi ihmiselon stressaavimmista ajanjaksoista. Eräässä amerikkalaistutkimuksessa se nousi elämän stressilistalla sijalle 7, jopa edelle omien lasten pesästä lentämisen aiheuttamaa tunnekuormaa. Itseä kohtaan kannattaa olla siinä kohtaa armollinen: jos eläkeikä ei tuokaan pelkkää vapauden autuutta, et ole yksin. Asian kanssa ei myöskään kannata jäädä yksin, vaan hakeutua kaltaistensa seuraan. Eläkeiän saavuttaneita, hoitoalan ammattilaisia kohtaa Joiku of Lifen keikkayhteisössä: meillä on yli 60 eläkkeelle jäänyttä, hoitoalalla keikkailevaa osaajaa – ja lisää mahtuu porukkaan!

Joikulaiselle työnteko on tehty helpoksi mm. seuraavasti:

 • Joiku-napin kautta tuleviin keikkatarjouksiin voi vastata kätevästi tekstiviestillä.
 • Joikulainen asettaa omat tavoitekeikkamääränsä, jotta keikkailu tukee omaa vireyttä ja jaksamista.
 • Joiku of Life vastaa työnantajavelvoitteista ja kuukausittaisesta palkanmaksusta.
 • Keikkoja tehdään pääosin samoissa kohteissa, jotta työpaikka, työyhteisö ja hoidettavat asiakkaat tulevat tutuiksi.

Jos kiinnostuit kuulemaan lisää, ilmoittaudu seuraavaan hemmottelu- ja
infoiltapäiväämme täällä: https://rekry.joikuoflife.fi/pages/tapahtuma

Tyytyväisiä joikulaisia – tutkitusti!

Tyytyväisyyskyselyn tulokset lämmittävät

Joiku of Lifen toiminta lähti liikkeelle kysymällä ja kuuntelemalla.  

Kutsumusammattissaan uransa tehneet hoitoalan konkarit ja eläkkeelle jääneet sote-alan ammattilaiset kertoivat, mitä he toivovat eläkevuosiltaan: millä ehdoin he haluaisivat vielä keikkailla työelämässä ja millainen olisi unelmien keikkatyöpaikka.

Näistä lähtökohdista muotoiltiin Joiku of Life. Nyt Joikussa on reilut 60 joikulaista, joiden hyvinvointi, työn mielekkyys ja keikkatyön sujuvuus ovat meille tärkeitä. Siksi olemme iloisia, että viimeisin tyytyväisyyskyselymme kertoo hyvää: Joikusta pidetään ja sitä on helppo suositella! 

Kyselyymme vastanneet 22 joikulaista ovat tätä mieltä: 

 • 91% suosittelisi Joikua ystävälleen huippuarvosanalla 9-10
 • 77,3% kokee keikkoja olevan sopivasti (osa tekisi enemmänkin)
 • 86,4% kokee yhteisötapahtumien tahdin (2 kk välein) mielekkäänä

Vihdoin taas yhdessä – pitkästä aikaa! Iloa ilmassa Joikun kevätriehassa 2021. Kuva: Joonas Tähtinen

Pyysimme myös avointa palautetta toiminnastamme ja tällaisia vastauksia saimme:  

Kokeneista hoitajista tykätään

Hoidettavat tykkäävät, kun on vanhempia työntekijöitä: rauhallisia, kokeneita ja hyviä kuuntelijoita. On juteltu vanhusten elämäntarinat ja sota-aikojen muistot töiden lomassa.” 

Hoitotyöstä auttamisen iloa

“Lämpimiä hetkiä, kun asiakkaat halaavat ja sanovat kaivanneensa. Paljon hoitotyötä ja auttamisen iloa. Ohjaamista, opettamista ja liikkumisen tukemista.”

Joikun palvelukonsepti toimii

“Hyvä tämmöinen palvelukonsepti, jossa jokainen voi tehdä keikkaa niin paljon tai vähän kuin haluaa. Jatkakaa samalla tavalla.” 

“Olen nauttinut joka hetkestä joikulaisena. Toivon, että yhdessä nautimme lisää.” 

Eläkkeelläkin oppii uutta työstään

“Joka päivä voi edelleen oppia jotain uutta työstään. Ihana nähdä, että dementoituneen vanhuksen kasvoille tulee hymy, kun hän tunnistaa hoitajan. Lämmin käden rutistus. On ollut myös kiva vastaanotto työkohteessa työkavereilta.” 

Kiitos arvokkaasta palautteestanne, pilkehtivän ihanat joikulaiset. <3 Ilman teitä ei olisi meitä ja hoitoala olisi montaa osaavaa kättä vajaampi. Pidetään keskusteluyhteys yllä, kahvikupit kuumina ja kädenpuristus lämpimänä jatkossakin.  

Haluatko joikulaiseksi tai tiedätkö hoitoalan eläkeläisen, joka olisi oiva lisä porukkaamme?

Ilmoittaudu mukaan seuraavaan hemmottelu- ja infoiltapäiväämme: https://rekry.joikuoflife.fi/pages/tapahtuma

Lue, mitä mieltä Sinikka ja Helena ovat keikkatyöstä Joikussa: https://joikuoflife.fi/blogi/keikkatoissa-elakkeella/

Keikkatöissä eläkkeellä

Sinikka ja Helena kertovat, millaista on keikkatyö Joikussa

20.10.2021

Sinikka Valve ja Helena Hänninen ovat ystävykset, joita yhdistää työura lähihoitajina sekä aktiivinen elämäntyyli. Molemmat ovat jääneet ansaitulle eläkkeelle, Sinikka vuonna 2017 ja Helena kesällä 2020. Kumpikaan ei kuitenkaan malttanut jäädä laakereilleen lepäämään, vaan löysivät paikkansa joikulaisina sote-alan keikkatöissä.

Sinikka Valve (vas.) ja Helena Hänninen löysivät Joikusta itselleen sopivan tavan jatkaa työntekoa sote-alalla.

Mikä veti työelämään vielä eläkkeellä?

– Oltuani vuoden verran eläkkeellä ja kotona, huomasin olevani jokseenkin masentunut. Työ merkkaa minulle paljon ja on arvo itsessään. Eläkkeelle jäätyäni tuntui, kuin tärkeä arvo olisi otettu pois elämästäni, Sinikka kuvailee. 

Kuin tilauksesta oli lomamatkan aikana eteiseen tipahtanut Joiku of Lifen kirje, jossa kutsuttiin eläkeikäisiä hoitajia tutustumaan uudenlaiseen hyvinvointi- ja keikkayhteisöön. Sellaiseen, jossa saisi tehdä sote-alan keikkatöitä omin ehdoin ja osana lämminhenkistä porukkaa.

– En ollut itse osannut löytää mitään sopivaa toimintaa työn tilalle, mutta sitten tuli tämä Joiku ja se on ollut aivan ihanaa. Rekrytilaisuudessa tehtiin käsihoitoja, eikä vain kerrottu hoitoalan keikoista. Joiku tuntui heti kauhean kivalta.  

Hoitotyötä tutuissa paikoissa, omalla tahdilla 

Sinikka on tehnyt Joiku-keikkoja vain yhdessä kohteessa ja pitää siltä osin keikkatyön vakaudesta: tuttu työyhteisö itselle ja tuttu hoitaja tilaajalle on eduksi molemmille. Positiivisen kokemuksensa kannustamana hän päätti houkutella myös ystävänsä Helenan mukaan Joiku of Lifen hoitajarinkiin. Niinpä myös Helena ilmoittautui Joikun rekrytilaisuuteen, joita järjestetään useamman kerran vuodessa.  

Mikä Helenaa motivoi jatkamaan keikkamallilla hoitoalan töissä? 

– Eläkkeelle jäätyäni tuntui, että vielä tarvitsisi tehdä jotain. Vaikka minulla on myös vapaa-ajan harrastuksia ja hoidan lapsenlapsia, tuntuu silti mukavalta hoitaa yhä myös vanhuksia. On siinä tietenkin sekin kiva, että saa vähän ylimääräistä rahaa, Helena sanoo. 

Nyt Helena tekee hoitokeikkoja parina päivänä viikossa, eivätkä Sinikan ylistävät sanat Joikusta olleet turhat: myös Helena kokee talon omakseen. Helena kehuu erityisesti vapaa-ajan toimintaa, ihmisten ystävällisyyttä ja sitä, että aina voi soittaa. 

– Koskaan ei tunnu, että olisi tyhmiä kysymyksiä. Joikussa on asiat hoidettu tosi hyvin. 

Molemmilla on työpäivät vielä haastatteluviikolla edessä, kumpaisellakin omat aamuvuoronsa tutuissa hoitoyksiköissä. 

– Sehän tässä on ihana, että tämä on vapaaehtoista. Voin kieltäytyä, jos on jokin muu juttu, ettei hoitokeikka sillä kertaa sovi. Tämä on ihan erilaista kuin työelämä, Sinikka kehuu. 

Haluatko sinäkin joikulaiseksi? 

Hoitoalalta eläkkeelle jääneet ammattilaiset ovat tervetulleita osaksi yhteisöämme! Ilmoittaudu mukaan seuraavaan hemmottelu- ja infoiltapäiväämme: https://rekry.joikuoflife.fi/pages/tapahtuma

LUE MYÖS: 

Tyytyväiset joikulaiset – tutkitusti!

Idea lähti kosketuksesta

Näin syntyi eläkeikäisten työyhteisö
Joiku of Life

25.5.2021

Yritys on aina jonkinlainen tarina ja Joikun tarina alkoi kosketuksesta. Meille on tärkeää avata taustaamme ja arvojamme asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja joikulaisille, ja haluan jakaa tarinamme nyt myös teille. 

Nimeni on Anna ja olen yksi kolmesta perustajasta, joiden ideasta Joiku sai alkunsa vuonna 2016. Minä, Reetta ja “Tirri” olimme tutustuneet ProAkatemiassa, Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä ja ystävystyneet. Jaoimme kiinnostuksen palveluiden kehittämiseen sekä samansuuntaisen humanistisen arvopohjan. Heti valmistuttuamme päädyimme perustamaan ”unelmien työpaikkaa” viittomakielen tulkeille: Tirri oli aiemmalta koulutukseltaan viittomakielen tulkki, mikä tarjosi luontevan sillan palveluideaan, jonka tavoitteena oli kehittää kuulovammaisten asiakkaiden palvelut tasavertaisiksi muun maailman kanssa. 

Sivupersoonaksi nimetty yritys otettiin hyvin vastaan. Se laajeni nopeasti niin maantieteellisesti kuin palveluiden osalta, mukaan liittyi puhevammaisten tulkkeja ja puheterapeutteja, ja kasvoimme parinkymmenen tulkin tiimistä yli 100 mahdollistajan työpaikaksi. Kun pyörät lähtivät kunnolla pyörimään, halusimme suunnata katseen laajemmalle: Miten muutoin voisimme uudelleenmuotoilla Suomea? Mitä tarpeita oli jäänyt varjoon? Mitä merkityksellistä voisimme startata seuraavaksi?

”Kun joku vain koskettaisi” – huomio ikääntyvien haasteisiin  

Kiitos Joikusta kuuluu itse asiassa eräälle tuntemattomalle ikäihmiselle, joka ei voi arvatakaan, kuinka juuri hänen sanansa toimivat sytykkeenä hoitoalan palvelumuotoilulle. 

Yhtiökumppanini Reetta oli käymässä urheiluhierojalla, kun kuuli viereiseltä hoitopöydältä keskustelun: iäkkäämpi asiakas kertoi käyvänsä hieronnassa lähinnä, jotta joku koskettaisi ja keskustelisi. Yksinäisyys oli hoidettavana siinä missä jäsenet. Tavatessamme seuraavan kerran Reetta jakoi häntä syvästi koskettaneen tarinan ja totesi jämäkästi, että asialle on tehtävä jotain. Ikääntyvien yksinäisyydestä tuli siten merkittävä teema Joikun perustuksissa (kuten Tanja aiemmassa blogijutussaan kirjoittaa) ja siihen halusimme löytää ratkaisuja.

”Kaikki lähti kosketuksesta.” Anna Sutherland, Tanja Verho ja Reetta Keränen halusivat löytää ratkaisuja ikäihmisten yksinäisyyteen. Yhtenä ratkaisuna he perustivat uudenlaisen hyvinvointiyhteisön ja työpaikan Joiku of Lifen.

Samaan aikaan käytiin yhteiskunnallista keskustelua hoitajamitoituksista, hoitajapulasta, hoitoalan arvostuksesta ja sote-sektorin tulevaisuudesta. Koska olimme jo kauhaisseet alaa sen reunamilta ja tehneet muun muassa ikäihmisten hoitopolkujen palvelumuotoilua Tampereen kaupungin kanssa, päätimme selvittää, voisimmeko yhdistää pisteet sote-alan hoitajatarpeen ja eläkeläisten haasteiden välillä. Voisiko “unelmien työpaikan” rakentaa tännekin?

Hoitajien muotoilema “unelmien työpaikka” 


Onnistunut palvelumuotoilu vaatii kuuntelua ja tutkimista. Niinpä järjestimme työpajoja, joissa eläkkeellä ja sen kynnyksellä olevat hoitajakonkarit kertoivat, mitä pelkäävät ja toivovat. Selvitimme, miten ja millä ehdoilla he – yhä eläkkeelle jäätyäänkin – haluaisivat antaa arvokkaan panoksensa työelämään. Kysyimme, millaista yhteisöllisyyttä he kaipasivat.  

Työpajat antoivat meille seuraavat tärkeä rakennusainekset:

 • Eläkeläisten tulisi saada keikkailla työelämässä omin ehdoin: itselle sopivassa määrin, ilman sitoutumista tuntimääriin.  
 • Työn pitäisi olla hyvin organisoitua ja siten hoitajalle huoletonta 
 • Keikkapaikkojen tulisi olla tuttuja: Siten keikkalaiset tulisivat hyvin perehdytetyiksi työpaikkaan ja heistä tulisi ikään kuin ”vakikalustoa”. Tämä toisi tuttuutta ja turvallisuutta kaikille. 

Eläkeläisten kanssa pidettyjen työpajojen lisäksi teimme lukuisia tutkimuksia sekä pilotin, jossa kolmen sote-sektorin toimijan kanssa lähdimme testaamaan palvelumallia, jolla saataisiin rekrytoitua hoitajia akuutteihin sijaistarpeisiin. Hoitoalalla oli nimittäin todellinen ongelma löytää päteviä, motivoituneita sijaisia nopealla aikataululla, ja oikeiden tekijöiden etsimiseen meni merkittävästi hoitohenkilöstön työaikaa. 

Näistä perustuksista ja aineksista rakentui vihdoin “hoitoalan eläkeläisten unelmien työpaikka” – hoitajien kanssa yhdessä rakennettu Joiku of Life. 

Joy, ilo: Osa työtä, elämää ja Joikun hoitajayhteisöä

Angelin tytöistä tuttu Ursula Länsman on kuvannut, että siinä missä laulut kertovat rakkaudesta, joikussa joikataan rakkautta. Se kolahti meihin voimakkaasti: myös Joiku of Lifen halutaan olevan välittämistä ja huolenpitoa jokaista soluaan myöten. Nimi kertoo lisäksi juuristamme pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa – ja on vain plussaa, että englanniksi äännettynä yritysnimemme viittaa iloon (“joy”). Töissä voi ja saa olla hauskaa – aivan kuten arvoistamme “pilke” viestittää. 

Arvojamme on myös perhe ja sellaisen olemme onnistuneet luomaan: Joikua lähdettiin tekemään kädet savessa ja omin voimin, mutta nyt meillä on upeat Anni ja Tanja, jotka ovat monelle toiminnan kasvot. Joikulaisena on yli 60 hoitoalan ammattilaista, joiden mukana olosta olemme kiitollisia ja ylpeitä, ja joita toivotamme tervetulleiksi riveihimme lisää. Tavoite on laajentaa alueellisesti, mutta ensin tukevoitamme maaperäämme Tampereen ja Helsingin seuduilla. Meitä idean alkuun panijoita näkee toisinaan Joikun illanvietoissa ja tapahtumissa, vaikka kätemme onkin nyt upotettu moniin hallinnollisiin asioihin, tutkimukseen ja opetukseen. Palvelumuotoilun ja uuden valamisen intohimo ei kuitenkaan lähde meistä koskaan. 

Pidetään ilo elämässä ja tekemisessä! 

Pilkehtien, Anna

Kirjoittaja on yksi kolmesta Joikun perustajasta, Anna Sutherland, joka vastaa Joikun taustalla hallitustyöstä, riimittää Joikun sydämellisiä runoja ja syttyy yhä palvelumuotoilusta.

Oletko ihanainen, ihan joikulainen? Mikäli haluat lisätietoja Joikun toiminnasta, niin ota yhteyttä Joikun onnellisuusvastaavaan:
Tanja Haarla
tanja@joikuoflife.fi
p. 040 035 3084

Liian hyvää ollakseen totta?

Merkityksellisyyden kokemus kuuluu kaikille – me tarjoamme sitä eläkkeelle siirtyneille hoitajille

5.5.2021


“Mikä ihmeen Joiku of Life? Hyvinvointiyhteisö, mikä se on? Yhteisöllisyyttä ja kivoja keikkaduuneja: kuulostaako muille liian hyvältä ollakseen totta? Onko tähän jokin koira haudattuna?”

Tällaisia kommentteja kuulee ajoittain. Hoiva-ala herättää tunteita, ja se on ymmärrettävää: jokainen vanhenee ja on todennäköisesti joskus hoivan tarpeessa. Hoitajapula ja hoitajien arvostus puhuttavat. Ala koskettaa lisäksi monia inhimillisiä teemoja: Turvallisuus ja turvattomuus. Itsemääräämisoikeus ja avun tarpeessa oleminen. Arvokas ikääntyminen. Huomatuksi ja hoidetuksi tuleminen. 

Isoja asioita. On oikeastaan aika jännittävä olla töissä yhteisössä, josta joku ajattelee sen olevan liian hyvä ollakseen totta. Tätä Joiku of Life kuitenkin on: sillanrakentaja, joka tarjoaa merkityksellistä työtä ja aidon, välittävän työyhteisön eläkkeelle siirtyneille hoitajille ja sote-alalle kokenutta, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.   

Miten me sen teemme?
    

Eläkkeelle siirtyminen voi olla terveysriski tai mahdollisuus toteuttaa kutsumustyötä omilla ehdoilla  


Työelämästä jättäytyminen on monelle helpotus, lupa höllätä ja mahdollisuus panostaa itseen ja vapaa-aikaan. Yhtä moni kuitenkin kokee eläköitymisen myös haasteena: merkityksellisyyden kokemus, kuulumisen tunne ja työyhteisön tuoma arjen konteksti ovat yhtäkkiä poissa.

 

Rohkeimmat uskaltautuivat 20 vuoden tauon jälkeen luistelemaan, lopuille maistui reipas kävely. Ohikulkijat epäilivät hilpeän ryhmämme olevan Sydänyhdistyksen porukkaa, ja sekös meitä ilahdutti. Kuva otettu Joikun pakkaskävelyllä Tampereen Sorsapuistossa 28.1.21.Etenkin hoitoalalla, kutsumusammatissaan työskennelleelle konkarille muutos voi olla raju ja halu hyödyntää omaa ammattitaitoa yhä vahva. Eläkkeelle siirtyneiden hoitajien rautainen osaaminen, vankka kokemus ja kyky kohdata ihminen maltilla, vakaudella ja ammattitaidolla on arvokas pääoma, jota yhteiskunnassa tulisi vaalia. 

Siksi myös Joiku of Life on perustettu. Pyrimme löytämään parhaan parivaljakon työlle ja tekijälle, mutta myös varmistamaan, että olemme asiakkaan kanssa arvoiltamme linjassa. Ajoittain rankallakin hoitoalalla eläkeikäisen hoitajan tulee saada tehdä työtä omilla ehdoilla. Siksi olemme kehittäneet Joiku-napin: tilauspalvelun, josta joikulaiset saavat tekstiviestin tulleesta keikkatilauksesta sen mukaan, mihin työnkuvaan, työaikaan ja keikkapaikkaan ovat ilmoittautuneet. Keikan voi vastaanottaa tekstiviestillä tai passata työtilaisuuden, jos oma jaksaminen tai aikataulu ei anna myöten.

 

Hyvinvointi on tekoja ja niitä meillä riittää


Yksikään organisaatio ei voi uskottavasti julistautua hyvinvointiyhteisöksi ilman, että tekijät aidosti kokevat niin. 

Tuoreen työterveys- ja työtyytyväisyyskyselymme tuloksia purettaessa työterveysammattilainen kommentoi, ettei ole aikoihin kohdannut näin hyvinvoivaa työyhteisöä. Jotain on siis tehty oikein. 

Joikulaisten hyvinvointiin panostetaan monella poikkeuksellisella tavalla: 

 • Palvelukonseptimme on suunniteltu yhdessä eläkkeelle siirtyneiden hoitajien kanssa, jotta se vastaisi heidän elämäntilanteensa ehtoja.  
 • Hoitajat saavat tehdä keikkoja joustavasti: omien voimavarojensa mukaan, omaksi kokemissaan keikkapaikoissa.  
 • Vapaa-ajan tarjonta on aktiivista: hemmotteluja, kulttuuririentoja, yhteisiä iltamia ja reissuja, vähintään kerran kuussa. Tämä tuo työyhteisön kokemuksen myös keikkatyötä tekeville.  
 • Kauttamme hoitajat saavat myös ilmaista, ammatillista lisäkoulutusta sekä uutuutena liikunta- ja kulttuurietua vapaa-aikaan.
Näin lähtee curling-kivi eläkeläishoitajan kädestä! Meitä hieman jännitti viedä joikulaisia keväisille luonnonjäille, mutta mikään ei pidätellyt tätä porukkaa, kun pistettiin pelit pystyyn. Jälkipelit pidettiin tietenkin ulkotulilla, kahvia ja munkkia maistellessa.
Kuva otettu Tampereen Kaupinojalla 4.3.21.


Se, että saan itse toimia tässä risteyksessä – olla löytämässä Joikun arvomaailmaan ja toimintatapaan sopivia lähihoitajia, sairaanhoitajia, työterveyshoitajia ja laboratorihoitajia ja auttaa kartoittamaan heille sopivat tavat tehdä hoitotyötä eläkkeellä – on arvokasta ja innostavaa. Jos olet halukas joikulaiseksi, tavataan infotilaisuudessamme! Niistä löydät lisätietoa urasivuiltamme: https://rekry.joikuoflife.fi/


Pilkehtien, Tanja Kirjoittaja on Joikun konkarihoitajien ja hyvinvointiin panostavien sote-organisaatioiden yhteen yhyttäjä, eli Joikun rekrytoinnista vastaava Tanja Haarla.