Joikuoflife

Näin syntyi eläkeikäisten työyhteisö
Joiku of Life

25.5.2021

Yritys on aina jonkinlainen tarina ja Joikun tarina alkoi kosketuksesta. Meille on tärkeää avata taustaamme ja arvojamme asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja joikulaisille, ja haluan jakaa tarinamme nyt myös teille. 

Nimeni on Anna ja olen yksi kolmesta perustajasta, joiden ideasta Joiku sai alkunsa vuonna 2016. Minä, Reetta ja “Tirri” olimme tutustuneet ProAkatemiassa, Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä ja ystävystyneet. Jaoimme kiinnostuksen palveluiden kehittämiseen sekä samansuuntaisen humanistisen arvopohjan. Heti valmistuttuamme päädyimme perustamaan ”unelmien työpaikkaa” viittomakielen tulkeille: Tirri oli aiemmalta koulutukseltaan viittomakielen tulkki, mikä tarjosi luontevan sillan palveluideaan, jonka tavoitteena oli kehittää kuulovammaisten asiakkaiden palvelut tasavertaisiksi muun maailman kanssa. 

Sivupersoonaksi nimetty yritys otettiin hyvin vastaan. Se laajeni nopeasti niin maantieteellisesti kuin palveluiden osalta, mukaan liittyi puhevammaisten tulkkeja ja puheterapeutteja, ja kasvoimme parinkymmenen tulkin tiimistä yli 100 mahdollistajan työpaikaksi. Kun pyörät lähtivät kunnolla pyörimään, halusimme suunnata katseen laajemmalle: Miten muutoin voisimme uudelleenmuotoilla Suomea? Mitä tarpeita oli jäänyt varjoon? Mitä merkityksellistä voisimme startata seuraavaksi?

”Kun joku vain koskettaisi” – huomio ikääntyvien haasteisiin  

Kiitos Joikusta kuuluu itse asiassa eräälle tuntemattomalle ikäihmiselle, joka ei voi arvatakaan, kuinka juuri hänen sanansa toimivat sytykkeenä hoitoalan palvelumuotoilulle. 

Yhtiökumppanini Reetta oli käymässä urheiluhierojalla, kun kuuli viereiseltä hoitopöydältä keskustelun: iäkkäämpi asiakas kertoi käyvänsä hieronnassa lähinnä, jotta joku koskettaisi ja keskustelisi. Yksinäisyys oli hoidettavana siinä missä jäsenet. Tavatessamme seuraavan kerran Reetta jakoi häntä syvästi koskettaneen tarinan ja totesi jämäkästi, että asialle on tehtävä jotain. Ikääntyvien yksinäisyydestä tuli siten merkittävä teema Joikun perustuksissa (kuten Tanja aiemmassa blogijutussaan kirjoittaa) ja siihen halusimme löytää ratkaisuja.

”Kaikki lähti kosketuksesta.” Anna Sutherland, Tanja Verho ja Reetta Keränen halusivat löytää ratkaisuja ikäihmisten yksinäisyyteen. Yhtenä ratkaisuna he perustivat uudenlaisen hyvinvointiyhteisön ja työpaikan Joiku of Lifen.

Samaan aikaan käytiin yhteiskunnallista keskustelua hoitajamitoituksista, hoitajapulasta, hoitoalan arvostuksesta ja sote-sektorin tulevaisuudesta. Koska olimme jo kauhaisseet alaa sen reunamilta ja tehneet muun muassa ikäihmisten hoitopolkujen palvelumuotoilua Tampereen kaupungin kanssa, päätimme selvittää, voisimmeko yhdistää pisteet sote-alan hoitajatarpeen ja eläkeläisten haasteiden välillä. Voisiko “unelmien työpaikan” rakentaa tännekin?

Hoitajien muotoilema “unelmien työpaikka” 


Onnistunut palvelumuotoilu vaatii kuuntelua ja tutkimista. Niinpä järjestimme työpajoja, joissa eläkkeellä ja sen kynnyksellä olevat hoitajakonkarit kertoivat, mitä pelkäävät ja toivovat. Selvitimme, miten ja millä ehdoilla he – yhä eläkkeelle jäätyäänkin – haluaisivat antaa arvokkaan panoksensa työelämään. Kysyimme, millaista yhteisöllisyyttä he kaipasivat.  

Työpajat antoivat meille seuraavat tärkeä rakennusainekset:

  • Eläkeläisten tulisi saada keikkailla työelämässä omin ehdoin: itselle sopivassa määrin, ilman sitoutumista tuntimääriin.  
  • Työn pitäisi olla hyvin organisoitua ja siten hoitajalle huoletonta 
  • Keikkapaikkojen tulisi olla tuttuja: Siten keikkalaiset tulisivat hyvin perehdytetyiksi työpaikkaan ja heistä tulisi ikään kuin ”vakikalustoa”. Tämä toisi tuttuutta ja turvallisuutta kaikille. 

Eläkeläisten kanssa pidettyjen työpajojen lisäksi teimme lukuisia tutkimuksia sekä pilotin, jossa kolmen sote-sektorin toimijan kanssa lähdimme testaamaan palvelumallia, jolla saataisiin rekrytoitua hoitajia akuutteihin sijaistarpeisiin. Hoitoalalla oli nimittäin todellinen ongelma löytää päteviä, motivoituneita sijaisia nopealla aikataululla, ja oikeiden tekijöiden etsimiseen meni merkittävästi hoitohenkilöstön työaikaa. 

Näistä perustuksista ja aineksista rakentui vihdoin “hoitoalan eläkeläisten unelmien työpaikka” – hoitajien kanssa yhdessä rakennettu Joiku of Life. 

Joy, ilo: Osa työtä, elämää ja Joikun hoitajayhteisöä

Angelin tytöistä tuttu Ursula Länsman on kuvannut, että siinä missä laulut kertovat rakkaudesta, joikussa joikataan rakkautta. Se kolahti meihin voimakkaasti: myös Joiku of Lifen halutaan olevan välittämistä ja huolenpitoa jokaista soluaan myöten. Nimi kertoo lisäksi juuristamme pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa – ja on vain plussaa, että englanniksi äännettynä yritysnimemme viittaa iloon (“joy”). Töissä voi ja saa olla hauskaa – aivan kuten arvoistamme “pilke” viestittää. 

Arvojamme on myös perhe ja sellaisen olemme onnistuneet luomaan: Joikua lähdettiin tekemään kädet savessa ja omin voimin, mutta nyt meillä on upeat Anni ja Tanja, jotka ovat monelle toiminnan kasvot. Joikulaisena on yli 60 hoitoalan ammattilaista, joiden mukana olosta olemme kiitollisia ja ylpeitä, ja joita toivotamme tervetulleiksi riveihimme lisää. Tavoite on laajentaa alueellisesti, mutta ensin tukevoitamme maaperäämme Tampereen ja Helsingin seuduilla. Meitä idean alkuun panijoita näkee toisinaan Joikun illanvietoissa ja tapahtumissa, vaikka kätemme onkin nyt upotettu moniin hallinnollisiin asioihin, tutkimukseen ja opetukseen. Palvelumuotoilun ja uuden valamisen intohimo ei kuitenkaan lähde meistä koskaan. 

Pidetään ilo elämässä ja tekemisessä! 

Pilkehtien, Anna

Kirjoittaja on yksi kolmesta Joikun perustajasta, Anna Sutherland, joka vastaa Joikun taustalla hallitustyöstä, riimittää Joikun sydämellisiä runoja ja syttyy yhä palvelumuotoilusta.

Oletko ihanainen, ihan joikulainen? Mikäli haluat lisätietoja Joikun toiminnasta, niin ota yhteyttä Joikun onnellisuusvastaavaan:
Tanja Haarla
tanja@joikuoflife.fi
p. 040 035 3084