1. NOPSA

Ei se murehtimalla parane, Joikutta työ tehdyksi tule.

 

Joikun Nopsa on ripeä ratkaisu äkillisiin sijaistarpeisiin. Vakihenkilöstön sairastumisista, koulutuksista tai tyky-päivistä aiheutuviin puutosvuoroihin löytyy kokenut sijainen yhdellä Napin painalluksella.

Sijaisten hankkimisesta vastaavan henkilön aikaa vapautuu muuhun työhön, kun ulkoistatte huolenne Napille. Saatte tunnin sisään tiedon, löytyikö keikalle tekijä omasta, tarpeidenne mukaan muodostetusta Joiku-poolista.

 

2. TILKKI

Ennen kesä lehmättä kuin maanantai Joikutta.

 

Joikun Tilkki rientää avuksi, kun toiminnan syklisyys aiheuttaa hankaluuksia. Tilkin avulla purat maanantaijonot, helpotat aamun kiiretunteja sekä lisäät samalla oman henkilöstösi jaksamista ja työhyvinvointia.

 

Tilkki on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun uuden henkilön palkkaaminen ei ole järkevää, mutta hetkittäinen työtaakka aiheuttaa kohtuutonta rasitetta omalle väelle.

 

3. TYYNI

 

Ilossa elää pitää, Joikun kanssa hommat hoidella.

 

Joikun Tyyni rientää avuksesi, kun tarvitset kokeneen ja perehdytetyn sijaisen pidempään työpätkään.

Kesälomien ja pitkien sairaslomien tuuraaminen tai palvelukokonaisuuksien, esimerkiksi iltapäivystyksen, ulkoistaminen sujuu ketterästi ja vuosikymmenten työkokemuksen tuomalla varmuudella.


 

POLKU JOIKUN ASIAKKAAKSI

 

  1. MÄÄRITTELY

Määrittelemme yhdessä unel-mien keikkalaisen. Millaisin tiedoin ja taustoin varustettu joi-kulainen sopisi juuri teidän organisaatioonne?

  1. JOIKU-POOLI

Joiku etsii ja esihaastattelee kandidaatit. Yhteisen ryhmähaastattelun jälkeen saatte valita
tarpeitanne vastaavan Joiku-poolin.

  1. PEREHDYTYS

Poolinne joikulaisille järjestetään perehdytys organisaatioon, toimintatapoihin ja työkaluihin. Joiku-palvelu on valmis käytettäväksi heti perehdytyksen jälkeen!

 

%d bloggers like this: